Cecile van der Heiden (Dutch)

De uitgesproken beelden in het werk van Cecile van der Heiden, de getekende en de geschilderde, werden tot voor kort gemaakt op een drager van o.a. perspex. Op tentoonstellingen in Amsterdam, bij de Expeditie van Zsa Zsa Eyck, haar vaste galerie, en Serieuze Zaken, van Rob Malasch, was dit te zien.

In haar recentere werk zijn de beelden niet meer gevangen in een kader maar losgekomen van het traditionele platte vlak. De vormen hangen als zelfstandige constellaties aan de muur. Heftige bewegingen gecombineerd met stille vormen. Tijdens het gieten lijken ze spontaan te zijn ontstaan. Het tegendeel is waar, de kunstenaar kiest een duidelijk kleurenpalet. De beweging wordt gestuurd en op het juiste moment tot stilstand gebracht. Binnen het palet zijn grote contrasten en is visuele afwisseling aanwezig. De vitaliteit en monumentaliteit gaan in de laatste werken hand in hand.

Met directheid en durf, actie en reactie zoekt Cecile van der Heiden iedere keer weer de grenzen op. Dat is haar avontuur.

Cecile van der Heiden (English)

Cecile van der Heiden formerly painted and drew her distinctive images on
perspex panels.She showed these works in Zsa Zsa Eyck`s gallery De
Expeditie and with gallery Serieuze Zaken of Rob Malasch in Amsterdam.

In her recent work the images aren¹t constricted by a frame, but are set
free from the traditional flat surface.These shapes hang as independent
constellations on the wall, showing contrasting wild movements with quieter
forms.They seem to emanate spontaneously from the process of pouring liquid plastic.However, what went on is quite the opposite.
Initially the artist selects her colours with care. Then she carefully
directs the pouring, controlling the movements and the right moment to
stop.This results in flowing forms with strong contrasting colours and great
visual diversity where vitality and monumentality blend together.

Cecile van der Heiden directly and courageously challenges her boundaries,
acting and reacting, That¹s the adventure.